بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

کاشی تزیینی

کاشی تزیینی

امروزه با توجه به انعطاف پذیری و ماندگاری کاشی در مقایسه با سایر مواد اولیه جهت تولید آثار هنری کاشی سنتی زمینه خوبی را جهت کاربرد در دکوراسیون داخلی بدست آورده است.

همچنین توجه مشتریان به این نکته جلب شده که آثار هنری که بعنوان تزیینات در دکوراسیون داخلی یا متریال بکار رفته در دکوراسون آنها منحصر بفرد باشد.در این زمینه نیز کاشیهای سنتی با توجه به پروسه تولید این انعطاف را دارد که سلائق مشتریان خاص خود را برآورده سازد.

روش تولید :

یکی از روشهای متداول در تولید این گونه کاشیها روش زیر رنگی میباشد.در این روش پس از ترسیم طرح بر روی کاغذ بعد از سوزن زدن طرح توسط گرد ذغال طرح

را به روی کاشی منتقل میکنند و توسط ترکیبی بنام مغن که مخلوط چند اکسید معدنی شامل دی اکسید منگنز اکسید کبالت و اکسید آهن میباشد توسط قلم های سوزنی به اصطلاح قلم گیری میکنند.سپس توسط اکسید های معدنی فریت شده یا در اصطلاح جوهر طرح را رنگ آمیزی میکنند.سپس روی کار را با لایه ای از لعاب ترانس پوشش داده پس از خشک شدن کاشیها را کوره میکنند.

ادامه مطلب...

کاشی گنبد

کاشی گنبد

اجرای کاشیکاری روی گنبد با توجه به اینکه در معرض تنشهای بیشتری نسبت به سایر قسمتهای بنا میباشد نیازمند ملاحظات خاصی میباشد.

فارغ از منطقه آب و هوایی پس از اجرای سازه گنبد و اجرای ایزولاسیون سطح روی پوسته ایزوله شده میبایست با میلگرد آجدار مشبندی گردد.از این مرحله به بعد فرایند دوغاب ریزی به گونه ای انجام پدیرد که میلگرد در ملات غوطه ور گردد .

کاشیهای گنبد میبایست حداقل جدب آب را داشته باشند.عملیات آماده سازی خاک در فرایند تهیه اینگونه کاشیها نیازمند دقت و تبحر خاصی میباشد.

در این مجال مختصری به فرمولاسیون خاک اینگونه کاشیها نیز خواهیم پرداخت.از نظر نقوش درکاشیکاری گنبد معمولا از طرحهای اسلیمی ختایی و معقلی با خط بنایی استفاده میگردد.

کاشی کاری زیر گنبد

یکی از المانهای تاثیر گذار در ایجاد آرامش در فضاهای مذهبی شبستان میباشد در صورت طراحی اصولی و استفاده صحیح از تزیینات و الگوهای معماری این فضا میبایست دید بیننده را به نقطه اوج که همان فضای زیر گنبد میباشد منتقل نماید.

در این زمان است که  تزیینات زیر گنبد اهمیت خود را نشان میدهد.یکی دیگر از کاربردهای زیر گنبد تامین نور شبستان در روز میباشد که اهمیت فوق العاده ای دارد.همچنین در مورد نحوه نور پردازی در این منطقه باید دقت داشت که  منابع نور بایستی از قسمت پایین به این منطقه بتابد یکی از تزیینات مناسب جهت زیر کنبد اجرای رسم بندی و کاشی کاری هفت رنگ میباشد

ادامه مطلب...

ساخت ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ

ساخت ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﻧﻤﺎﺩﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺭﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻤﺎﺩﯼ ﺍﺯﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ

ﻧﻤﺎﺩﻭﻋﻨﺼﺮﻧﻤﺎﺩﯾﻦ ﺩﺭﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ .

ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﻋﺒﺎﺩﺗﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﻋﻨﺎﺻﺮﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭﻭﺭﺍﯼ ﮐﺎﻟﺒﺪﻣﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﺩﯾﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺭﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻬ ﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﮐﻨﺎﺭ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﮔﺬﻟﺴﺘﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ .

ﻭﻟﯽ ﺩﺭﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺩﯾﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭﺫﻫﻦ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻌﻠﺖ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﯾﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭﻫﺮﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ؟

ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ:ساخت ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ، ساخت ﻣﻨﺎﺭﻩ، ﻣﺬﻫﺐ، ﻧﻤﺎﺩ، ﻣﺴﺠﺪ

ادامه مطلب...
تماس با ما